Garden Hill


Stambeni kompleks Garden Hill je projektovan u mirnom delu Sremske Kamenice. Kompleks se nalazi u neposrednoj blizini Instituta Sremska Kamenica. Poznato je da je institut postavljen u zoni sa povoljnom ružom vetrova što obezbeđuje kvalitetne uslove za život. Saobraćajna infrastruktura omogućava veoma brzu komunikaciju sa Novim Sadom što čini sve sadržaje grada dostupnim. Sremska Kamenica ima i dobru mrežu gradskog javnog prevoza.